Meteen naar de inhoud


Dit is het privacy- en cookiebeleid van bvba LOUNGESPA met vestigingseenheid te KORTRIJK Wijngaardstraat 12/bus 1.

Het privacy- en cookiebeleid wil u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en het gebruik van cookies.

Het privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen of als gevolg van nieuwe wettelijke verplichtingen. We raden u dan ook aan om dit privacy- en cookiebeleid regelmatig na te kijken.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

bvba LOUNGESPA is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

KBO ondernemingsnummer 0 888 507 528

Tel.: 056 326 207

e-mail:loungespa@live.be

Website: www.loungespakortrijk.be

2. Welke gegevens verwerkt bvba LOUNGESPA voor welke doeleinden?

2.1. Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en voor direct marketing

bvba LOUNGESPA verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u vraagt om op de hoogte gehouden te worden van acties (bv. verjaardagkorting,….) , events, activiteiten hetzij per email, hetzij via sociale media.

Hiervoor kunnen identificatiegegevens verwerkt worden zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw geboortedatum, uw telefoonnummer en andere gegevens die relevant zijn om u te informeren over de diensten/producten, acties, events, activiteiten,….

Deze gegevens worden naargelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming,  op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u reeds partij bent, op uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang *** om u te worden geïnformeerd over diensten/producten.

U kan zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing (zie ook vraag 8 voor de uitoefening van uw rechten).

2.2. Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen in kader van de werking van de handelszaak

Als u telefonisch, per e-mail of via sociale media vragen stelt, zal bvba LOUNGESPA uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden. Hetzelfde geldt voor het vastleggen, verplaatsen of annuleren van afspraken.

Hiervoor kunnen uw gegevens verwerkt worden zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw geboortedatum, uw telefoonnummer en andere gegevens die u aan bvba LOUNGESPA bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

2.3.Voor het voeren van de boekhouding

bvba LOUNGESPA zal voor het voeren van haar boekhouding bepaalde persoonsgegevens verwerken.

Hiervoor kunnen gegevens verwerkt worden zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres en andere gegevens die u aan bvba LOUNGESPA bezorgt die relevant kunnen zijn voor het voeren van de boekhouding (bv bezorgen van facturen, …).

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

2.4.Voor het technisch en functioneel management van de website

bvba LOUNGESPA verwerkt persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van de website, om de website te personaliseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is. Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van cookies. Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van bvba LOUNGESPA om haar website te verbeteren en te beschermen tegen onder meer cyberaanvallen.

3. Hoe lang houdt bvba LOUNGESPA uw gegevens bij?

bvba LOUNGESPA houdt uw gegevens niet langer bij dan nodig voor het aanbieden en uitvoeren van haar diensten en activiteiten.

Uw gegevens worden in elk geval gewist:

– op uw verzoek;

4. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Enkel de bvba LOUNGESPA heeft toegang tot de gegevens.

Wanneer de bvba LOUNGESPA beroept doet op derden en daarvoor persoonsgegevens moeten verwerkt (bv boekhoudkantoor in kader van voeren boekhouding) zal dit gebeuren conform de instructies van  bvba LOUNGESPA en zal schriftelijke worden vastgelegd dat deze derde via technische en organisatorische maatregelen de bescherming van uw rechten moet garanderen.

Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

5. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden geplaatst. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch juist verschijnt of dat een website-applicatie correct werkt. Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen. Hou er dan wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken als u cookies uitschakelt.

bvba LOUNGESPA kan gebruik maken van cookies.

Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan de website, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek.

6. Links naar andere websites en sociale media

De website van bvba LOUNGESPA kan referenties naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. bvba LOUNGESPA is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via andere websites of sociale media. Evenmin is dit privacy- en cookiebeleid op die websites of sociale media van toepassing.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

bvba LOUNGESPA streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt hiertoe de redelijke technische en organisatorische maatregelen.

8. Tot wie kan u zich richten om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door bvba LOUNGESPA worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om verwijdering van de persoonsgegevens te vragen of beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

De bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan loungespa@live.be of per post op het bovenstaande adres. bvba LOUNGESPA kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.

Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit privacy- en cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot loungespa@live.be.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Dit is de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. De Commissie is per e-mail bereikbaar op commission(at)privacycommission.be.